శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయ గడప పూజ కార్యక్రమం

*!!ఓం నమః శివాయ!!* శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయ గడప పూజ కార్యక్రమం ఈ రోజు 16-08-2020 ఉదయం 11.50 నిలకు శ్రీ శ్రీనివాస్ పంతులు […]

Read More →